Förmån – parkering på jobbet

En anställd parkerar vid jobbet och bolaget hyr en p-plats åt honom. Bolaget betalar 1 560 kr + moms för detta. Ska jag då ta upp hela beloppet 1 950 kr på hans lön som förmån? Bolaget får väl heller inte lyfta den momsen. Har jag rätt i detta tänk?

Svar:

Ja, normalt är det helt rätt tänkt. Under förutsättning att 1 950 kr motsvarar marknadsvärdet, dvs pris till konsument. Det händer ju att bolag får hyra till ett betydligt lägre pris än vad en privatperson får göra.

Just nu är det dock inte ”normalt” när det gäller detta, då det har införts en tidsbegränsad skattefrihet för de som har tillgång till fri parkering på sin arbetsplats.

Skattefriheten för parkering gällde från och med april 2020 och under resten av 2020. Syftet var att minska smittspridningen i samhället genom att underlätta för de som behöver ta sig till och från arbetet utan att öka trängseln i kollektivtrafiken.

Så var det alltså till årsskiftet. I dagarna har dock skatteutskottet uppmanat riksdagen att rikta ett tillkännagivande till regeringen om att skyndsamt lägga fram förslag som även fortsatt gör parkering vid arbetsplatsen skattefritt. Så vi får väl se vad som händer med detta, och om ett eventuellt beslut kommer att gälla retroaktivt.