Arbetsgivaravgifter – ungdomsrabatt från januari

Nu har riksdagen fattat beslutet som innebär lägre arbetsgivaravgifter för ungdomar (18-23 år). När förslaget aviserades så var planen att detta skulle träda ikraft 1 april – men i pandemins fotspår ändras nu detta till 1 januari 2021.

Åtgärd mot ungdomsarbetslöshet

I budgetpropositionen aviserade regeringen att ett förslag om en tidsbegränsad ungdomsrabatt (18-23 år) på arbetsgivaravgiften skulle lämnas under våren 2021, och tanken var att denna rabatt skulle gälla från 1 april 2021.

Pandemin har dock inneburit att ungdomsarbetslösheten ökat, varför regeringen och samarbetspartierna enades om att tidigarelägga denna åtgärd och nu har riksdagen fattat beslut i frågan.

Sedan 1 augusti 2019 finns en rabatt på arbetsgivaravgiften på ersättning till yngre ungdomar (15- 18 år).

18-23 år – rabatt redan från 1 januari

En tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgiften införs för ersättningar till personer som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 23 år. Nedsättningen gäller ersättningar som betalas under perioden 1 januari 2021–31 mars 2023.

Arbetsgivaravgiften ska under denna period uppgå till 19,73%. Nedsättningen begränsas till löner på max 25 000 kr/månad – på överskjutande belopp är det ingen nedsättning.

Ikraftträdande

Ändringarna träder i kraft 6 februari 2021 och tillämpas på ersättning som utges efter den 31december 2020.