Tjänstepensionsförsäkring vid fyllda 65

Vi har en anställd som fyller 66 år under 2021. Det innebär att vi endast kommer att betala 10,21% i socialavgifter på hans lön. Men hur blir det med den särskilda löneskatten på 24,26% som vi betalar på hans tjänstepensionsförsäkring? Blir den också sänkt till 10,21%?

Svar:

Nej, den sänks inte utan är 24,26% oavsett den anställdes ålder.

Omfattas ni av ett kollektivavtal så bör ni kolla om det där finns regler om att en arbetsgivare inte ska betala tjänstepension till anställda efter en viss ålder. Det är inte alls ovanligt med sådana regleringar.