Åtgärder för att underlätta för förstagångsköparna

På bostadsmarknaden har andelen hyresrätter minskat och bostadsköerna har ökat, vilket har lett till att fler hushåll måste söka sig till den ägda bostadsmarknaden. Priserna på bostäder har de senaste 20 åren ökat kraftigt, vilket gjort det svårare för förstagångsköpare att ta sig in på den ägda bostadsmarknaden. Förstagångsköpare är i de flesta fall unga personer som ofta har ett förhållandevis litet eget kapital. Regeringen har nu tillsatt en särskild utredare som fått i uppdrag att föreslå åtgärder för att underlätta för förstagångsköpare att komma in på den ägda bostadsmarknaden. Utredaren ska bland annat ge förslag på hur ett startlån som riktar sig till denna grupp ska utformas. Åtgärderna bör vara utformade på ett väl avvägt sätt så att de bland annat värnar om en långsiktig hållbar skuldsättning och att hänsyn tas till eventuella sidoeffekter av bland annat bostadsmarknadens funktionssätt.

Utredningen ska redovisas senast 1 november 2021.