Bolagsstämma om ägaren avlider

En kund till mig – ensam ägare till ett aktiebolag – har avlidit och en bouppteckning har registrerats. Suppleanten sköter bolaget tills vidare. Beslut om likvidation ska väl tas på en bolagsstämma? Vem ska kallas till bolagsstämman och vem kan kalla till en sådan?

Svar:

Ja, det stämmer att det är bolagsstämman som tar beslut om likvidation. Suppleanten kan kalla till bolagsstämma. Om dödsboet inte har skiftats ska samtliga dödsbodelägare kallas till bolagsstämman, och det är dessa som tar beslut om likvidation. Har dödsboet skiftats är det de nya ägarna (arvtagarna) som ska kallas.