Nya lagar 2021

En mängd nya bestämmelser träder i kraft under 2021. Här är en förteckning över några av de viktigaste för dig och företaget.

Skattereduktion på förvärvsinkomster

En ny skattereduktion för fysiska personer med förvärvsinkomster ska införas.

Skattereduktion för grön teknik

Bidraget för solceller slopas för privatpersoner och en skattereduktion för installation av grön teknik införs istället.

Fler RUT-tjänster och höjt tak

Riksdagen har beslutat att RUT-avdraget utvidgas med nya tjänster, samt att det sammanlagda taket för RUT- och ROT-avdraget höjs till 75 000 kr.

Slopad schablonintäkt på uppskov

Den s k flyttskatten slopas, dvs schablonintäkten på uppskov med kapitalvinstbeskattning vid försäljning av privatbostadsfastigheter.

Sänkt skatt för pensionärer

Riksdagen har beslutat om en höjning av det särskilda grundavdraget för personer fyllda 65 år vid årets ingång.

Utvidgad tidsgräns för expertskatt

Skattelättnaden för experter, forskare och andra nyckelpersoner har utvidgats från att gälla de tre första åren av den tidsbegränsade vistelsen i Sverige till att i stället gälla under de fem första åren.

Växa-stödet blir permanent och utvidgas tillfälligt

Växa-stödet för den först anställda blir permanent. Under våren 2021 kommer regeringen att lämna ett förslag om att växa-stödet tillfälligt ska utökas till de första två personerna som anställs.

Ekonomisk arbetsgivare

Riksdagen har beslutat att begreppet ”ekonomisk arbetsgivare” införs vid beskattning av utomlands bosatta personer som tillfälligt arbetar i Sverige.

Nya momsregler vid e-handel med konsumenter

Riksdagen har beslutat om ändrade momsregler vid e-handel mellan företag och konsumenter mm.

Omvänd moms vid försäljning av mobiltelefoner mm

Omvänd moms ska gälla vid handel med mobiltelefoner, integrerade kretsanordningar, spelkonsoler, pekdatorer och bärbara datorer. Se 20:432.

Stöd för kompetensutveckling vid korttidsarbete

Riksdagen har beslutat att arbetsgivare som får stöd vid korttidsarbete också ska få ersättning för att kompetensutveckla anställda under den arbetsbefriade tiden.

Koncernbidragsspärrade underskott

Riksdagen har beslutat om ändrade regler för underskottsföretag som har negativa räntenetton.

Förlängd tid för vilande företag

Regeringen har beslutat att de tillfälliga förändringarna om vilande företag förlängs så att de även gäller under 2021.