Coronastöd förlängs igen

Omställningsstödet och omsättningsstödet föreslås förlängt till och med februari 2021. Tiden för beviljande av stöd för hyresnedsättningar har beslutats gälla till och med februari 2021.

Omställnings- och omsättningsstöd

Regeringen planerar att förlänga både omsättningsstödet och omställningsstödet igen. Förlängningen gäller januari–februari 2021 och kravet för att få stöd för denna period är att företaget haft ett omsättningstapp på mer än 30% jämfört med samma period under 2019. Anledningen till att tappet jämförs med 2019 och inte 2020 beror på EU-kommissionens riktlinjer för den här typen av stöd.

Omställningsstöd ska ges med högst 70% av vissa fasta kostnader. För mindre företag är stödnivån dock 75%. Stödet får uppgå till maximalt 30 miljoner kr för stödperioden augusti-februari 2021.

Omsättningsstödet blir 75% av omsättningstappet. Taket för stödperioden januari-februari blir 48 000 kr. Stödet ska kunna sökas av enskilda näringsidkare och handelsbolag/kommanditbolag vars omsättning översteg 180 000 kr för 2019.

Ändringarna föreslås träda i kraft 1 mars 2021, men ska tillämpas retroaktivt för de aktuella månaderna.

Stöd vid hyresnedsättningar

Tiden för beviljande av stöd till hyresvärdar som sätter ned lokalhyran i vissa branscher har förlängts till och med 28 februari 2021. Stöd kan dock fortfarande bara erhållas för perioden april-juni 2020.

Regeringens pressmeddelande 19 och 21 december 2020, SFS 2020:1270