Höjd lön och korttidsarbete

En av mina kunder är fåmansföretagare och vill göra ett extra löneuttag nu i december för att klara spärrlönen för lönebaserad utdelning. Han har dock beviljats stöd för korttidsarbete under perioden maj–december. Finns det risk att han blir av med stödet om han tar ut en extra hög ägarlön eller bonus före årsskiftet?

Svar:

Ett krav för att få stöd för korttidsarbete är att företaget har drabbats av tillfälliga, allvarliga ekonomiska svårigheter som inte hade kunnat förutses eller undvikas. Arbetsgivaren ska också ha använt sig av tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft.

Enligt Tillväxtverket talar det emot att arbetsgivaren har uppfyllt dessa krav om en fåmansföretagare ökar sitt löneuttag under stödperioden, även om det görs för att uppfylla lönekravet för lönebaserad utdelning. Detta gäller dock inte om löneökningen följer av ett centralt kollektivavtal.

Det finns alltså en risk att fåmansföretagaren inte får behålla stödet om en extra lön eller bonus betalas ut i december.

Frågan är vad som gäller om en extra lön tas ut direkt efter en stödperiod. Till exempel om den sista stödperioden var november och en extra lön tas ut i december. Eller om extra lön tas ut i december och företaget någon månad senare behöver söka stöd. Detta har inte klargjorts av Tillväxtverket.