ROT-avdrag vid årsskiftet

Ett ROT-jobb påbörjas i december och kommer att pågå under ett par månader (dvs över årsskiftet). Kunden ska betala för hela jobbet i december. När medges ROT-avdrag?

Svar:

Det är betalningstidpunkten som styr vilket beskattningsår ROT-avdraget hör till. Om betalningen gäller ett förskott måste arbetet vara utfört senast 31 januari året efter betalningsåret för att ROT-avdrag ska kunna medges. Eftersom betalningen i det här fallet görs under 2020 går det alltså att få ROT-avdrag för beskattningsåret 2020. Förutsättningen är dock att det arbete betalningen avser är utfört (och att ansökan är Skatteverket tillhanda) senast 31 januari 2021.