Möbler och utrustning vid hemjobb

Nu när många pga coronapandemin jobbar hemma har vi funderingar över vad som gäller om arbetsgivare köper möbler och annat som de anställda ska använda i hemmakontoret. Till exempel höj- och sänkbart skrivbord, datorskärm, kontorsstol mm. Arbetsgivaren har bestämt att de anställda ska få behålla allt även när de avslutar sin anställning hos bolaget. Blir det förmånsbeskattning för de anställda? Hur blir det med avdrag för företaget och moms?

Svar:

Företaget får göra avdrag för kostnaderna och kan låna ut möblerna till de anställda utan att de blir förmånsbeskattade under lånetiden. Om den anställde får behålla utrustningen när anställningen eller hemarbetet slutar uppstår en skattepliktig förmån.

Företaget får normalt inte lyfta moms på utrustning som den anställde ska använda i bostaden, pga förbudet att lyfta moms på inköp som hör till en stadigvarande bostad. Förbudet gäller bland annat vid inköp av kontorsutrustning, t ex skrivbord och stolar, som ska användas av anställda i bostaden. Avdragsförbudet gäller dock inte vid inköp av kontorsutrustning som de anställda endast tillfälligtvis ska använda för hemarbete under pandemin. Kontorsutrustningen anses inte höra till den anställdes bostad om avsikten med inköpet är att den ska användas i arbetsgivarens verksamhetslokaler efter pandemin. I dessa fall kan företaget ha rätt att lyfta momsen på inköpet – om det gäller en momspliktig verksamhet.