Stämmor – de tillfälliga reglerna förlängs

Riksdagen beslutade i våras om tillfälliga regler för bolags- och föreningsstämmor. Anledningen var coronapandemin, och målet var att göra det enklare för bolag och föreningar att genomföra sina stämmor under rådande omständigheter. De tillfälliga reglerna trädde i kraft 15 april och får tillämpas på stämmor som hålls senast 31 december 2020.

På grund av det fortsatt osäkra läget med pågående smittspridning i samhället har riksdagen nu beslutat att dessa tillfälliga regler förlängs, och fortsätter att gälla under hela 2021. Många företag och föreningar har använt sig av möjligheterna att begränsa det fysiska deltagandet på stämmor. När lagen nu förlängs kan bolag och föreningar under ytterligare ett år genomföra sina stämmor utan risk för smittspridning.