Omvänd moms på mobiler mm

För att komma till rätta med omfattade momsbedrägerier har riksdagen beslutat att omvänd momsskyldighet ska gälla vid försäljning av mobiltelefoner, integrerade kretsanordningar, spelkonsoler, pekdatorer och bärbara datorer.

Omvänd momsskyldighet

Enligt Skatteverket förekommer det omfattande momsbedrägerier med vissa typer av varor som t ex mobiltelefoner. Bedrägerierna är svåra att upptäcka då det ofta är flera företag inblandade med flera mellanled.

För att motverka dessa bedrägerier har riksdagen beslutat att omvänd momsskyldighet ska införas vid handel inom Sverige med mobiltelefoner, integrerade kretsanordningar, spelkonsoler, pekdatorer och bärbara datorer. Detta innebär att det är köparen, istället för säljaren, som är skyldig att redovisa momsen. Den omvända momsskyldigheten ska tillämpas på försäljningar mellan beskattningsbara personer som är eller ska vara momsregistrerade. Det betyder att reglerna ska gälla mellan grossist- och detaljistledet, men däremot inte vid försäljning till privatpersoner.

Beskattningsbara personer som inte är momspliktiga ska inte omfattas av den omvända momsskyldigheten om det endast rör sig om ett köp av de aktuella varorna. Det innebär att momsbefriade verksamheter ska kunna köpa exempelvis mobiltelefoner till sin egen verksamhet utan att behöva momsregistrera sig.

Definition av mobiltelefon

Med mobiltelefoner menas apparater som har tillverkats och anpassats för användning i ett auktoriserat nät och på särskilt angivna frekvenser, oberoende om de har någon annan användning eller inte. Det innebär att även vissa klockor kommer att omfattas, så kallade smartwatches som har mobilfunktion. Walkie-talkies, stationära telefoner eller mobiltelefontillbehör som säljs separat, som exempelvis laddare eller mobilskal, omfattas inte.

Försäljningar som överstiger 100 000 kr

Reglerna om omvänd momsskyldighet för försäljning av mobiler, spelkonsoler, pekdatorer och bärbara datorer ska enbart gälla om det totala beskattningsunderlaget på fakturan överstiger 100 000 kr. Beskattningsunderlaget på fakturan är det värde på vilket moms ska tas ut med en viss procent.

Enligt riksdagen finns det i och för sig en risk att fakturor delas upp på flera för att hamna under tröskeln, men denna risk finns oavsett tröskelvärde så några speciella regler för denna situation införs inte.

Ikraftträdande

De nya reglerna träder i kraft 1 april 2021.

Regeringens prop 2020/21:20, Skatteutskottets betänkande 2020/21:SkU7