Coronagåva över 1 000 kr

Vad händer om man ska ge personalen en coronagåva och vill köpa något som överstiger 1 000 kr? Blir hela gåvan skattepliktig i så fall eller den del som överstiger 1 000 kr?

Svar:

Om gåvan/gåvorna överstiger 1 000 kr blir den överstigande delen en skattepliktig förmån.

Observera att detta är en skillnad jämfört med t ex julgåvor och minnesgåvor. För dessa gåvor gäller att hela gåvan blir skattepliktig om beloppsgränsen för gåvan överskrids.

Se Gåvor till anställda i Faktabanken.