Fler får byråanstånd 2021

Normalt är det senast 4 maj 2021 som fysiska personer och dödsbon ska lämna in sina deklarationer för beskattningsåret 2020. Den som yrkesmässigt hjälper andra att upprätta inkomstdeklarationer kan dock ansöka hos Skatteverket om att få lämna deklarationer för dessa klienter enligt en tidsplan, så kallat byråanstånd. Skatteverket har nu meddelat att alla deklarationer med byråanstånd kan lämnas senast 15 juni 2021 oavsett om deklarationen lämnas på papper eller digitalt.

Ansökan om byråanstånd görs antingen via e-tjänsten Filöverföring eller på blankett SKV 2604. Tjänsten för att ansöka om byråanstånd är öppen 15 februari–3 maj 2021.

Skatteverket skickar ut deklarationen som en pdf till de som har digital brevlåda i mars 2021. Deklarationen kommer även att finnas som pdf på Mina sidor (på www.skatteverket.se). Redovisningsbyråer som vill ta del av uppgifterna behöver kontakta sina kunder och be dem vidarebefordra deklarationen. Den som är deklarationsombud kan dock själv logga in på Mina sidor för att ta del av uppgifterna.

Byråanståndet innebär också automatiskt anstånd med att lämna momsdeklarationer för helårsmoms under förutsättning att företaget inte har några gränsöverskridande transaktioner inom EU. Dessa momsdeklarationer ska då lämnas senast 28 juni (istället för 12 maj). Observera dock att kostnadsränta beräknas från och med 12 maj. Företag som har EU-handel (köp eller försäljning) måste alltid lämna momsdeklarationen för helårsmoms senast den 26:e i andra månaden efter beskattningsårets utgång, dvs 26 februari 2021 för beskattningsåret 2020.

Det går inte att få byråanstånd för juridiska personer. Så kallat enskilt anstånd för juridiska personer är möjligt att få om det finns synnerliga skäl.