Inkomstbasbeloppet 2021

Regeringen har fastställt inkomstbasbeloppet för 2021 till 68 200 kr, vilket innebär en höjning med 1 400 kr jämfört med 2020. Detta innebär bland annat att:

  • Maximal pensionsgrundande inkomst (före avdrag för pensionsavgift) blir 550 374 kr under 2021 (8,07 ibb).
  • Schablonutdelningsutrymmet i fåmansföretag blir 187 550 kr för beskattningsåret 2022 (2,75 ibb).
  • Spärrlönetaket i fåmansföretag blir 654 720 kr för löneuttag under 2021 (9,6 ibb).
  • Maximal fastighetsavgift för 2021 blir 8 524 kr för småhus och 1 459 kr per lägenhet i flerbostadshus.

Förordning SFS 2020:964