Korttidsarbete – stöden blir offentliga

Uppgifter om vilka företag som har sökt och fått stöd enligt reglerna om korttidsarbete är skyddade av sekretess.

Det innebär att intresserade inte kan få reda på vilka företag som fått ta del av stödet. När reglerna om omsättningsstöd infördes så uppmärksammades detta som ett problem, och uppgifter om vilka som fått det stödet är offentliga.

Finansministern har tidigare sagt att hon inte tycker att det är bra att dessa uppgifter faller under sekretess, och att man skulle se över om detta kan ändras.

Det har man nu gjort, och en promemoria från Finansdepartementet har nu presenterats där man skriver att syftet med förslaget är att allmänheten ska få möjlighet till insyn i hur lagstiftningen om stöd vid korttidsarbete tillämpas i enskilda ärenden.

Att inte göra denna ändring skulle skada legitimiteten för stödet som kan omfatta stora belopp per företag och beräknas kosta staten 43 miljarder kr 2020.

Man tror också att slopad sekretess i viss mån kan bidra till att motverka fusk och brottslighet kopplat till det aktuella stödet.

Enligt förslaget ska ändringarna träda i kraft 1 juli 2021.