Fler får förebyggande sjukpenning

Regeringen har beslutat att personer med vissa kroniska sjukdomar med hög svårighetsgrad ska ges möjlighet till förebyggande sjukpenning. Det har tidigare i vissa fall krävts samtidig förekomst av mer än en kronisk sjukdom för att få ersättning, men det ska nu inte behövas.

Regeringen har sedan tidigare beslutat att förlänga ersättningen till riskgrupper, vissa anhöriga och föräldrar till vissa nyligen allvarlligt sjuka barn till och med 31 december 2020. Beslut har även fattats om ett förtydligande vad gäller kroniska lungsjukdomar som riskgrupp, samt en utvidgning avseende målgruppen för vissa anhöriga till personer i riskgrupp som uppbär assistansersättning.