Läkarintyg till Försäkringskassan

Under våren införde Försäkringskassan tillfälliga regler för att begära in läkarintyg för sjukpenning och ersättning för vab. Syftet var att avlasta vården som hade ett mycket högt tryck under pandemin. Nu är vården inte lika hårt belastad och från 1 november sker en återgång till tidigare regler för läkarintyg.

För sjukpenning innebär det att om första sjukdagen inträffar från och med 1 november så kräver Försäkringskassan ett läkarintyg från dag 15 i sjukperioden.

För VAB innebär det att om ett barn fortfarande är sjukt efter 1 november måste du lämna in ett läkarintyg dag 8 av barnets sjukperiod.

Försäkringskassan lägger också med en brasklapp där de meddelar att man noggrant följer utvecklingen av covid-19 i samhället, och kommer även fortsatt att löpande anpassa sig till rådande situation.

När det gäller läkarintyg till arbetsgivare och ersättning för karensavdraget så har regeringen meddelat att de tillfälliga reglerna kommer att gälla till årsskiftet.