Momslyft vid köp av skåp- eller flakbil

Får man lyfta hela momsen när man köper en flakbil som ska användas i momspliktig verksamhet? Vad gäller om det är ett skåp (kåpa) ovanpå flaket?

Svar:

Enligt momsreglerna får man inte lyfta moms vid köp av personbilar, förutom i vissa undantagsfall, t ex vid köp av en personbil som ska användas i biluthyrning eller trafikskoleverksamhet.

Personbil eller inte?

Lätta lastbilar med skåpkarosseri (skåpbilar) räknas som personbilar om inte bilens förarhytt och skåpet utgör separata karosserienheter. Med separat karosserienhet menas att bilen är konstruerad med en luftspalt mellan förarhyttens bakre och skåpets främre vägg. Det räcker inte med att det finns en fast mellanvägg. Skåpet ska alltså ha fyra egna väggar och tak. Storleken på luftspalten har ingen betydelse. För att en skåpbil med luftspalt inte ska räknas som personbil ska grundfordonet (chassit) också vara funktionsdugligt som fordon även om skåpet skulle monteras bort. Tidigare åsattes dessa fordon karosserikod 30 i registreringsbeviset, men denna kodning finns tyvärr inte längre.

Bilar med flak (även s k godslåda) och pick-upbilar klassas inte som personbil enligt momsreglerna. Detta gäller även om flaket förses med ett skåp eller en kåpa över lastutrymmet, under förutsättning att förarhytten är en separat karosserienhet. Det spelar ingen roll hur många sittplatser som finns i bilen, eller om den har dubbelhytt eller förlängd hytt.

Tunga lastbilar och bussar, dvs fordon med en totalvikt över 3 500 kg, räknas aldrig som personbil.

Momslyft

För bilar som inte klassas som personbilar är det möjligt att lyfta hela momsen vid köpet, om bilen enbart ska användas i momspliktig verksamhet. Ska bilen användas både privat och i momspliktig verksamhet, eller i blandad verksamhet, ska momsen proportioneras. Vid delvis privat användning kan man istället för proportionering välja att lyfta hela momsen vid köpet och redovisa uttagsmoms för den privata användningen.