Bilförmån – ringa omfattning

Vi har en anställd som under några helger under året fått låna företagets bil privat. Ska den anställde beskattas för detta? Den anställde har haft tillgång till bilen under sammanlagt 8 dygn och kört ca 40 mil.

Svar:

Den som använder arbetsgivarens bil privat i ringa omfattning slipper bilförmånsbeskattning (se Bilförmån i Faktabanken). Med ringa omfattning menas att bilen används privat vid högst 10 tillfällen och att den sammanlagda körsträckan är högst 100 mil. Frågan är dock vad som menas med ”tillfällen”.

Enligt Skatteverket kan man som tumregel utgå från att varje dygn ses som ett tillfälle även om flera delsträckor har körts varje dygn. Får den anställde låna en bil över dagen eller över natten räknas det som ett tillfälle. Om den anställde lånar bilen över helgen (fredag-söndag) anser Skatteverket alltså att detta ska ska räknas som tre tillfällen – om den anställde inte kan visa att enbart en eller två resor gjorts (t ex en på fredagen och en på söndagen).

Även om den anställde har använt bilen flera gånger per dag under de sammanlagt åtta dagar som är aktuella i det här fallet, räknas det därmed som ringa omfattning. Och eftersom körsträckan understiger 100 mil blir det alltså inte någon förmånsbeskattning för den anställde.