Filöverföring av INK2

Från och med 31 augusti kan hela Inkomstdeklaration 2 lämnas via Skatteverkets e-tjänst Filöverföring. Signering görs med BankID på Mina sidor på Skatteverkets hemsida.

Inkomstdeklaration 2 för aktiebolag och ekonomiska föreningar mfl har redan tidigare kunnat lämnas helt digitalt, men det har då krävts inloggning på två olika e-tjänster. Förstasidan har endast kunnat lämnas via e-tjänsten Inkomstdeklaration 2, medan bilagorna (INK2S, INK2R mfl) lämnats via e-tjänsten Filöverföring.

Nu kan hela inkomstdeklarationen (inklusive förstasidan) lämnas via e-tjänsten Filöverföring under förutsättning att deklarationen skapats i ett deklarationsprogram som kan generera sru-filer.

Deklarationen signeras sedan på Mina sidor av en firmatecknare eller av deklarationsombudet.

De som inte har ett deklarationsprogram kan deklarera precis som tidigare. Antingen genom att lämna hela deklarationen på papper, eller genom att lämna huvudblanketten i e-tjänsten Inkomstdeklaration 2 och bilagorna på papper.