Nytt stöd till enskilda näringsidkare

Regeringen föreslår att enskilda näringsidkare som drabbats hårt ekonomiskt till följd av coronapandemin ska få ett omsättningsbaserat stöd.

Omställningsstöd för enskilda näringsidkare

Det nya stödet riktar sig enbart till enskilda näringsidkare som drabbats hårt av coronapandemin, t ex företag inom kultur- och turismsektorn. Stödet liknar det tidigare omställningsstödet, men gäller med andra beloppsbegränsningar.

Villkor för stöd

För att kunna få stödet ska näringsidkaren ha haft en omsättning på minst 200 000 kr under föregående år. Det krävs också att omsättningen har minskat (jämfört med motsvarande period under 2019) med minst 30% för stödperioden mars-april, 40% för maj, och 50% för juni-juli.

Stödnivå

Stödet föreslås bli 75% av omsättningsminskningen, dock högst 120 000 kr fördelat enligt följande:

Stödperiod Omsättningstapp Maximalt stöd
mars-april 30% 48 000 kr
maj 40% 24 000 kr
juni-juli 50% 48 000 kr

Regeringens pressmeddelande 2020-09-09