Motion och friskvård via internet

Skatteverket har i ett ställningstagande kommit fram till att exempelvis råd om träning eller kost, träningsprogram och liknande, som tillhandahålls via mobilappar eller internettjänster kan räknas som skattefri motion och friskvård även om aktiviteten utförs i hemmet.

Skattefri motion och friskvård

En arbetsgivare kan erbjuda sin personal skattefria personalvårdsförmåner i form av motion och annan friskvård som är av mindre värde och enklare slag.

Det har traditionellt handlat om motions- och friskvårdsaktiviteter som tillhandahålls i anslutning till arbetsplatsen eller på ett gym eller annan träningsanläggning. Allt fler olika sätt att motionera har vuxit fram och idag finns det många nya former av motions- och friskvårdstjänster som tillhandahålls via webb- och mobiltjänster. Skatteverket har i ett ställningstagande behandlat frågan vilken betydelse platsen och formerna för olika slags motions- och friskvårdsaktiviteter har för beskattningen. Kan den anställde t ex utföra webbaserade motionsövningar i hemmet?

Motionsutrustning

I det nu aktuella ställningstagandet börjar Skatteverket med att konstatera att det får anses klarlagt att en arbetsgivare inte kan tillhandahålla t ex motionsutrustning eller liknande skattefritt för att användas i den anställdes bostad. Detta gäller i princip alla former av utrustning, t ex motionsband, skivstång och hantlar.

Enklare utrustning kan dock tillfälligt förvaras i bostaden, t ex gåstavar i samband med att de används vid motion till och från arbetet. Skattefrihet gäller även då arbetsgivaren tillhandhåller utrustning i bostaden för en anställd som på grund av funktionshinder har svårigheter att utföra motion och friskvård på annan plats.

Motion och friskvård via internettjänster

När det gäller sättet att motionera så poängterar Skatteverket att detta har förändrats och numera utförs enklare slag av motion och friskvård ofta utanför arbetsplatsen. Det kan t ex handla om webbaserade motions- eller yogaövningar som utförs i bostaden. Ofta används också en ofta en mobilapp eller en webbtjänst för att följa upp friskvården eller motionen, men den kan också användas för att få råd eller anvisningar om hur aktiviteten ska genomföras.

Dessa tjänster har utvecklats och ofta innehåller de tjänster som är likvärdiga de som man kan få på ett gym eller annan träningsanläggning. Skatteverket anser därför att en mobilapp eller webbtjänst där en anställd får tillgång till träningsprogram, rådgivning och andra liknande tjänster är att jämställa med enklare slag av motion eller friskvård som en arbetsgivare skattefritt kan bekosta. Detta gäller oavsett om aktiviteten utförs i anslutning till arbetsplatsen eller i bostaden.

Ställningstagandet ersätter Skatteverkets tidigare ställningstagande 131 160864-15/111 och innebär alltså en utökad möjlighet att utföra skattefri motions- eller friskvårdsaktivitet, exempelvis yogaträning, via webb- och mobiltjänster i bostaden.

Skatteverkets ställningstagande 8-341148