Nytt pantsystem för småelektronik?

Sverige konsumerar stora mängder småelektronik, t ex mobiler och läsplattor, som är svåra att återvinna eftersom de består av en komplex blandning av ämnen och material. Småelektronik har kort livslängd jämfört med andra produkter. För att minimera småelektronikens totala miljöpåverkan är det viktigt att öka insamlingen av den. Regeringen har nu tillsatt en utredning som ska ge förslag på hur ett pantsystem för småelektronik kan se ut. Utredningens syfte är att öka insamlingen och återvinningen av elavfall och på så sätt bidra till giftfria, resurseffektiva kretslopp och en cirkulär ekonomi. Uppdraget ska redovisas senast 1 april 2021.