Nedskrivning av förbjudet lån

En fåmansföretagare har haft ett negativt saldo på sitt avräkningskonto under räkenskapsåret, vilket tagits upp som inkomst av tjänst i ägarens inkomstdeklaration. I bokslutet ska en nedskrivning av fordran göras. Hur redovisar vi detta? Är beloppet avdragsgillt? Ska ägaren beskattas en gång till nu när nedskrivningen görs?

Svar:

Nedskrivningen är inte avdragsgill. Den ska inte tas upp till beskattning hos ägaren, eftersom denne redan har blivit beskattad för beloppet som förbjudet lån.

Så här kan du bokföra nedskrivningen:

KontoBeloppKontoBelopp
DEBET KREDIT
8270 125 000 2893 125 000

Ägarens avräkningskonto [2893] i bolaget är negativt med 125 000 kr. Bolaget beslutar att skriva ned fordringen i redovisningen [8270] och återför beloppet i inkomstdeklarationen.