Friskvårdsbidrag per kalenderår

Vi har brutet räkenskapsår (bokslut 0430) och gav i mars våra anställda friskvårdsbidrag på 5 000 kr per person. Kan vi ge ett nytt friskvårdsbidrag nu i augusti (på det nya räkenskapsåret), eller räknas beloppsbegränsningen för friskvårdsbidraget till den anställdes beskattningsår (dvs kalenderår)?

Svar:

Beloppsbegränsningen för skattefria friskvårdsbidrag gäller per kalenderår, dvs det är den anställdes beskattningsår som gäller. Om de anställda fick ett friskvårdsbidrag på 5 000 kr i mars kan de alltså inte få något nytt friskvårdsbidrag förrän i januari 2021.