Uppsägning av pensionär

Vi har en anställd som är 70 år. Hon skulle egentligen ha slutat jobba när hon fyllde 68 år, men vi skrev aldrig någon uppsägning och sedan löpte jobbet bara på. Behöver vi ha saklig grund för att säga upp henne nu? Gäller turordningsreglerna?

Svar:

Nej, det behövs inte. Om en anställd fyllt 68 år kan personen sägas upp utan saklig grund. Turordningsreglerna gäller inte. Den anställde har rätt till uppsägningstid enligt de vanliga bestämmelserna.