Friskvårdbidrag för hästkörning och skytte är skattefritt

Högsta förvaltningsdomstolen anser att ett friskvårdsbidrag som omfattar fortsättningskurs i hästkörning samt fält- och westernskytte är en personalvårdsförmån av enklare slag.

Motion och friskvård

En arbetsgivare kan erbjuda sin personal skattefria personalvårdsförmåner i form av motion och annan friskvård som är av mindre värde och enklare slag. För att vara skattefri måste förmånen erbjudas samtliga anställda.

Friskvårdsbidrag eller naturaförmån

Arbetsgivaren kan erbjuda motions- och friskvårdsförmån som naturaförmån eller genom ett friskvårdsbidrag.

Ett friskvårdsbidrag är ett visst belopp som de anställda får använda för motions- eller friskvårdsaktiviteter. För att bidraget ska vara skattefritt ska den anställde redovisa sina kostnader för aktiviteten genom att lämna kvitto till arbetsgivaren. För att ett friskvårdsbidrag ska uppfylla kravet på mindre värde ska det enligt Skatteverket uppgå till högst 5 000 kr (inklusive moms) per anställd och år.

Enklare slag av motion och friskvård som arbetsgivaren erbjuder på arbetsplatsen, eller genom att disponera en annan lokal eller genom abonnemang som arbetsgivaren själv väljer och betalar direkt till en anläggning (t ex gymkort), räknas som en naturaförmån.

Enklare slag

Ett villkor för att förmånen ska vara skattefri är, som nämnts ovan, att motionen ska vara av enklare slag. Motion av enklare slag kan exempelvis vara gymnastik, styrketräning, bowling, tennis, fotboll och aerobics.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har fastställt att golfspel på pay and play-bana och driving range är en skattefri personalvårdsförmån. Enligt Skatteverket står det efter domen klart att friskvårdsbidraget får användas till sporter som tidigare klassats som lyxsporter på grund av krav på dyrare utrustning, t ex:

  • golf (pay and play, driving range, green-fee)
  • ridning (lektioner på ridskola)
  • utförsåkning (liftkort)
  • segling (lektioner)
  • sportdykning (lektioner).

Två fall i SRN

Under 2019 prövade Skatterättsnämnden (SRN) frågan om kurs i hästkörning och fält- och westernskytte kan anses vara friskvård av enklare slag .

Kurs i hästkörning och i fält- och westernskytte

I det första fallet ville en anställd använda sitt friskvårdsbidrag till en fortsättningskurs i hästkörning som tillhandahålls av en travskola. Det andra fallet gäller en anställd som ville använda sitt friskvårdsbidrag till att träna skytte i form fält- och westernskytte.

Enligt Skatterättsnämnden var aktiviteterna inte av enklare slag och friskvårdsbidragen var därför skattepliktiga. Förhandsbeskeden överklagades dock till Högsta förvaltningsdomstolen som var av en annan uppfattning.

Skattefria friskvårdsbidrag enligt HFD

HFD påpekade att kravet på ”enklare slag” av motion inte har samma betydelse när det gäller förmåner som utgår i pengar (friskvårdsbidrag) som när det handlar om naturaförmåner. I båda de aktuella fallen uppfylls kraven på att friskvårdsbidraget erbjuds hela personalen och uppgår till mindre värde. Det är också helt klart att aktiviteterna innehåller praktiska moment som innebär motion.

Enligt HFD är det utmärkande för många slag av motions- och friskvårdsaktiviteter att de är en kombination av att utveckla färdigheter i olika avseenden och att få motion.

Att kursen i hästkörning kan uppfattas som avancerad och att svårighetsgraden i de olika momenten ökar efter hand innebär enligt HFD ingen annan bedömning. Detsamma gäller det förhållande för skyttet att aktiviteten bara kan utövas av den som antingen själv har vapen eller är medlem i en skytteklubb.

Enligt HFD uppfyller de aktuella aktiviteterna därmed samtliga krav för att friskvårdsbidragen ska vara skattefria.

Högsta förvaltningsdomstolen 5704-19 och 5705-19