Förseningsavgift för aktiebolag

Jag läste att företag som har byråanstånd har en månad extra på sig med inkomstdeklarationen innan förseningsavgift behöver betalas. Kan även aktiebolag få lämna inkomstdeklarationen senare och slippa förseningsavgift?

Svar:

Ja, trots att det inte går att få byråanstånd för ett aktiebolag slipper bolaget också förseningsavgift om inkomstdeklarationen är inlämnad senast en månad från det ordinarie sista inlämningsdatumet. Reglerna gäller dock enbart deklarationsdatum mellan 12 mars och 31 augusti, vilket för aktiebolag innebär det ordinarie deklarationsdatumet 1 juli.