Moms på hyresstöd

Stämmer det att det kommande stödet för hyressänkningar är momspliktigt?

Svar:

För hyresvärdar som har momsfri uthyrning blir det ingen moms på stödet. Har hyresvärden frivillig momsregistrering anser Skatteverket att stödet ska ingå i ersättningen vid beräkning av beskattningsunderlaget för moms, eftersom det är ett bidrag som är direkt kopplat till priset.

Hur momsen ska beräknas beror på om hyran i hyresavtalet är angiven inklusive eller exklusive moms. Om hyran inkluderar moms ska även stödet antas inkludera moms.

Enligt avtalet är hyran 9 000 kr exklusive moms. Hyresvärden sänker hyran med 4 000 kr och får stöd med 2 000 kr från Länsstyrelsen.

Hyra exklusive moms 9 000 kr

Sänkning – 4 000 kr

Bidrag 2 000 kr

Beskattningsunderlag = 7 000 kr

Att fakturera:

Hyra efter sänkning 5 000 kr

Moms 25% x 7 000 = 1 750 kr

Att betala = 6 750 kr

Om hyran istället skulle vara 9 000 kr inklusive moms och stöd ges med 2 000 kr blir beskattningsunderlaget 80% x (9 000 – 4 000 + 2 000) = 5 600 kr

Momsen blir då 25% x 5 600 = 1 400 kr.

Att fakturera:

Hyra efter sänkning 5 000 kr

Moms 25% x 5 600 = 1 400 kr

Att betala = 6 400 kr

I fakturan ska hela beskattningsunderlaget för moms framgå, dvs inklusive stödet.