Korttidsarbete vid verksamhetsövergång

Kan ett nystartat företag omfattas av reglerna om korttidspermittering om det i början av mars tog över en verksamhet och dess personal?

Svar:

Reglerna om korttidsarbete innebär att det bara är personer som var anställda hos arbetsgivaren tre månader innan beslutsdagen som kan omfattas av stödet. Vid en verksamhetsövergång där rättigheter och skyldigheter på grund av anställningsavtal övergår till en ny arbetsgivare anser Tillväxtverket dock att den nya och den tidigare arbetsgivaren kan ses som en och samma arbetsgivare. Det kan t ex vara fråga om franchisetagare som tar över en verksamhet med ett nybildat bolag, inkråmsöverlåtelse eller liknande.

En redogörelse för verksamhetsövergången ska lämnas i ansökan om stöd för korttidsarbete. Redogörelsen ska bland annat innehålla information om vilka företag och anställda det gäller.

Endast verksamhetsövergångar som skett före 16 mars 2020 omfattas av dessa bestämmelser.