Moms på internetkonsert

Skatteverket har förtydligat att det är 25% moms när en artist sänder sin spelning på internet.

Tillträde till konserter, cirkus, teater-, opera-, eller balettföreställningar eller andra jämförliga föreställningar är det 6% moms på. Detsamma gäller tillträde till sportevenemang som exempelvis fotbollsmatcher.

Högsta förvaltningsdomstolen och Skatteverket har tidigare konstaterat att direktsända kulturella föreställningar och idrottsliga evenemang där publiken befinner sig på en annan plats än där evenemanget äger rum (t ex på en biograf) är att likställa med ett tillträde och därför ska det vara 6% moms i dessa fall.

I detta fall handlar det om en artist som genomför en spelning i en lokal utan publik. Artisten sänder spelningen live på internet där tittarna får betala för att ta del av konserten.

Skatteverket konstaterar att med tillträde till en konsert menas rätten att närvara på en plats där konserten äger rum eller på en plats där den visas inför publik. När tittarna tar del av konserten via internet handlar det inte om en plats där den visas inför publik och därför är det inte ett tillträde till en konsert enligt momslagen.

Skatteverket anser därmed att det ska vara 25% moms på dessa internetkonserter.