Jämförelsemånad vid korttidsarbete

Vad menas med jämförelsemånad för korttidsarbete? Får man en ny jämförelsemånad vid varje ansökan om man ansöker om stöd för korttidsarbete vid flera tillfällen? Vi fick beslut om godkännande för stöd i april (för perioden 1/4–30/4) och fick då räkna med personer som var anställda i januari (jämförelsemånaden). Vi har även några anställda som började i februari och tänkte söka stöd för dem i maj. Funkar det?

Svar:

Med jämförelsemånad menas den månad som ligger tre månader före den månad då Tillväxtverket beslutat om godkännande av stöd för korttidsarbete. Om beslutet om godkännande avser en stödperiod som börjar i mars är jämförelsemånaden enligt Tillväxtverket december. Gäller beslutet en stödperiod som börjar i april blir stödmånaden januari.

Om förutsättningarna för godkännande är uppfyllda kan stöd erhållas för arbetstagare som var anställda under jämförelsemånaden.

Om arbetsgivaren har fått ett beslut om godkänd ansökan om stöd för korttidsarbete gäller godkännandet i sex månader. Ansöker man om förlängning eller senare lämnar nya ansökningar utgår man enligt Tillväxtverket ifrån samma jämförelsemånad som vid ursprungsansökan.

Ett företag har fått beslut om godkännande i april (för stödperioden april-juni). Jämförelsemånaden blir då januari.

I juni gör företaget en ny ansökan (för stödperioden juli-september). Eftersom företaget redan har fått ett godkännande är det fortfarande januari som är jämförelsemånad.

Personer som anställts efter januari kan alltså inte omfattas av stödet även om den nya ansökan görs i juni.