Sjuklön vid korttidsarbete

Hur beräknas sjukavdrag och sjuklön för en anställd som har korttidsarbete med en arbetstidsminskning på 60% och en löneminskning på 7,5%?

Svar:

Det är lönen efter löneminskningen som ligger till grund för beräkning av sjuklön.

Eva har 32 000 kr i lön. Under april och maj har hon korttidsarbete med en arbetstidsminskning på 60% och ett löneavdrag på 7,5%. Under april är Eva sjuk en vecka. Så här kan löneberäkningen göras:

Månadslön 32 000 kr

Löneavdrag pga korttidsarbete – 7,5% x 32 000 = 2 400 kr

Lön efter avdrag = 29 600 kr

Sjukavdrag: 29 600 x 12/52 = –6 830 kr

Sjuklön: 80% x 6 830 = 5 464 kr

Karensavdrag: 20% x 5 464 = – 1 092 kr

Summa lön: 27 142 kr

Om företaget har kollektivavtal måste bestämmelserna om beräkning av sjuklön i avtalet följas. Beräkningen kan då avvika från exemplet ovan.