Schabloner för ROT-avdrag

Skatteverket har förtydligat i vilka sammanhang schabloner kan användas vid beräkning av ROT-avdrag för installation av värmesystem.

Enligt Skatteverket kan schabloner i vissa fall användas för att beräkna arbetskostnaden för installation av värmesystem. Man kan dock välja att göra beräkningen utifrån verkliga kostnader istället, men då måste utföraren kunna visa hur arbetskostnaden räknats fram om Skatteverket begär det.

Schablonerna får dock endast användas vid totalentreprenad till fast pris. Med totalentreprenad menas en tjänst som omfattar samtliga kostnader för entreprenaden, t ex arbete, maskinkostnad, material mm.

Om villkoren är uppfyllda får följande schabloner tillämpas (procent av den totala entreprenadkostnaden):

Installation av: Procentsats
vätska-vattenvärmepump (t ex bergvärme) 35%
luftvärmepump 30%
solvärmesystem 30%
vedpanna 28%
gas-, olje-, el- eller pelletspanna 24%

Schablonerna gäller vid all installation av nya system, dvs även vid utbyten av gamla.

Skatteverkets rättsliga vägledning