Tillfällig tillföräldrapenning vid skolstängning

Regeringen har beslutat att föräldrar som måste vara hemma från jobbet för att ta hand om barn vid en stängning av förskolor och skolor för att begränsa smittspridning kan få tillfällig föräldrapenning.

Föräldrar har alltså enligt dessa tillfälliga regler rätt till ersättning fastän barnet inte är sjukt eller sprider smitta då förskolor och skolor är stängda eller delvis stängda med anledning av coronaviruset.

Även om eleverna har studier på distans kan tillfällig föräldrapenning betalas ut om föräldern behöver avstå arbete för att ta hand om barnet.

Ersättningen är ca 90% av den ersättning man normalt får vid vab.

Regeringen har även beslutat om ett undantag från kravet på läkarutlåtande som krävs för tillfällig föräldrapenning vid sjukdom för barn mellan 12 och 16 år. Tillsyns- eller vårdbehovet ska fortfarande styrkas, men det får göras även på annat sätt än genom ett läkarutlåtande.

De tillfälliga reglerna gäller från och med 25 april till och med 30 september 2020.