Byråanståndet förlängs till 15 juli

Normalt är det senast 4 maj 2020 som fysiska personer och dödsbon ska lämna in sina deklarationer. Den som yrkesmässigt hjälper andra att upprätta inkomstdeklarationer kan dock ansöka hos Skatteverket om att få lämna deklarationer för dessa klienter enligt en tidsplan, så kallat byråanstånd.

Med anledning av Coronaviruset har Skatteverket nu meddelat att alla deklarationer som omfattas av ett byråanstånd får lämnas senast 15 juli utan att någon förseningsavgift tas ut.