Höjt tak i a-kassan från dag 101

Regeringen och samarbetspartierna föreslår ytterligare förstärkning av a-kassan.

Nu är det taket för ersättning från dag 101 som höjs till 1 000 kr/dag från 760 kr/dag. Höjningen är tillfällig och ska gälla från 29 juni 2020 till årsskiftet.

Att höja taket även på ersättningar efter dag 101 kan få en stor samhällsekonomisk betydelse om det blir en kraftigt höjd arbetslöshet de kommande månaderna. Regeringens exempel visar att en person med en lön på 27 500 kr/månad kommer att få ytterligare ca 3 400 kr/månad i ersättning från dag 101 tack vare höjningen av taket.