Nedsättning av socialavgifter

Riksdagen har pga coronaviruset tagit beslut om tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter.

Åtgärder pga coronaviruset

På grund av den pågående pandemin har riksdagen nu tagit beslut om sänkta socialavgifter för arbetsgivare och näringsidkare.

Nedsättning av arbetsgivaravgifter

Riksdagen har beslutat att arbetsgivaravgifterna för anställda ska sänkas till 10,21% under fyra månader, dvs under mars–juni.

Nedsättningen gäller högst 30 anställda per företag, och beräknas på lön upp till 25 000 kr per anställd/månad. På den del av lönen som överstiger 25 000 kr ska fulla arbetsgivaravgifter fortfarande betalas. Totalt innebär förslaget en skattelättnad på upp till 5 300 kr per anställd och företag/månad.

Hantering i arbetsgivardeklarationen

Arbetsgivaren ska sätta ett kryss i ruta 062 i arbetsgivaruppgiften för de anställda som arbetsgivaren begär nedsättning för. Om man redan har lämnat arbetsgivardeklarationen för mars kan man göra en rättelse i efterhand. I e-tjänsten för arbetsgivardeklarationen går man i så fall in i redovisningsperioden mars och klickar på den/de individuppgifter som ska ändras. I blocket ”Betalningsmottagare” finns fältet 062. Markera fältet och spara därefter individuppgiften.

Kombination med andra stöd

Nedsättningen kan inte kombineras med regionalt stöd (se Arbetsgivaravgifter i Faktabanken). Den ersättning som betalas ut till de 30 anställda som väljs ut för den nya nedsättningen får alltså inte ingå i underlaget för regionalt stöd. Har företaget fler än 30 anställda kan regionalt stöd fortfarande ges för dessa.

Växa-stöd kan fortfarande tillämpas för den först anställde. Denna person ska inte räknas med bland de 30 som omfattas av den nya nedsättningen.

Stödet för forskning och utveckling kan tillämpas för anställda som inte har nedsättning enligt ovanstående bestämmelser.

Se även Arbetsgivaravgifter i Faktabanken.

Nedsättning av egenavgifter

Egenavgifterna för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag ska enligt riksdagens beslut sättas ned till 10,21% (ålderspensionsavgiften) på den del av avgiftsunderlaget som uppgår till högst 100 000 kr. Nedsättningen gäller för inkomst av näringsverksamhet under hela 2020. Om en del av beskattningsåret omfattar tid före 1 januari 2020 eller efter 31 december 2020 ska inkomsten proportioneras.

Nedsättningen kan inte kombineras med regionalt stöd (se Egenavgifter i Faktabanken).

Regeringens prop. 2019/20:151, Finansutskottets betänkande 2019/20:FiU55