100% av vinsten i periodiseringsfond

Riksdagen har beslutat att reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt så att näringsidkare som har drabbats hårt till följd av coronaviruset får sänkt skatt. De nya reglerna innebär att 100% av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kr.

Utökad avsättning till periodiseringsfond

Enligt dagens regler kan en enskild näringsidkare eller en fysisk person som är delägare i ett handelsbolag sätta av högst 30% av vinsten till periodiseringsfond. För att kunna skjuta på beskattning av en vinst har riksdagen beslutat att 100% av den skattepliktiga vinsten för 2019 kan sättas av till periodiseringsfond, dock max 1 miljon kr. Möjlighet finns då att kvitta beloppet mot framtida förluster (dock senast 2025). Observera att beslutet enbart gäller enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag, och inte t ex aktiebolag.

De nya reglerna gäller beskattningsår som avslutas under 2019. Observera att avsättningen till periodiseringsfond inte får medföra underskott.

Man kan också välja att sätta av högst 30% av vinsten till en periodiseringsfond beskattningsåret 2019. Detta ger en större avsättning i de fall då underlaget för avsättningen överstiger 3,33 miljoner kr. Men det går alltså inte att kombinera reglerna, dvs att sätta av 100% av underlaget upp till 1 miljon kr och 30% av underlaget som överstiger 1 miljon kr.

Den som vill utnyttja möjligheten bör alltså avvakta med inlämningen av sin inkomstdeklaration tills dess att Skatteverket har anpassat sina system till detta. Om en näringsidkare redan har lämnat sin inkomstdeklaration för 2019 och vill utnyttja reglerna måste en ny inkomstdeklaration lämnas in.

Återföring

Återföringsreglerna är desamma, dvs periodiseringsfonden måste återföras efter sex år. Men det är frivilligt att återföra periodiseringsfonden tidigare än så.

Återförda periodiseringsfonder ingår i underlaget för ny avsättning till periodiseringsfond. Om näringsidkaren har periodiseringsfonder sedan tidigare år kan man fundera på om dessa ska återföras för att sedan ingå i underlaget för avsättningen för 2019, som näringsidkaren då har sex år på sig att återföra.

En periodiseringsfond som är avsatt beskattningsåret 2019 ska återföras senast beskattningsåret 2025 (i deklarationen som lämnas 2026).

Regeringens proposition 2019/20:151, Finansutskottets betänkande 2019/20:FiU55