Höjt uppskovstak vid bostadsförsäljningar

Uppskovstaket, 1 450 000 kr, vid bostadsförsäljningar är sedan tidigare slopat från 1 juni 2016 till 30 juni 2020. Regeringen har nu lämnat det skarpa förslaget som innebär att taket efter 30 juni 2020 höjs till 3 miljoner kr.

Uppskov med beskattningen

Den som gör en vinst vid försäljning av sin bostad kan under vissa förutsättningar få ett uppskov med vinstbeskattningen vid köp av en ny bostad. Se Uppskov med kapitalvinst på privatbostad i Faktabanken.

Ett sådant uppskov kan som mest uppgå till 1 450 000 miljoner kr. Taket för uppskov är dock tillfälligt slopat under perioden 21 juni 2016 – 30 juni 2020. Syftet med slopandet har varit att öka rörligheten på bostads- och arbetsmarknaden och för att kunna utnyttja bostadsbeståndet mer effektivt.

Regeringen vill höja taket permanent

Regeringen aviserade redan i budgetpropositionen för 2020 att de ville höja taket till 3 miljoner kr från 1 juli 2020. Taket återkommer alltså, men höjs avsevärt från tidigare nivå.

Ikraftträdande

Förslaget är tänkt att träda i kraft 1 juli 2020 och gälla för försäljningar som sker efter 30 juni 2020.

Regeringens prop. 2019/20:94