Kontrollavgift vid swishbetalningar

Skatteverket anser att någon kontrollavgift inte kan tas ut när en swishbetalning registrerats i kassaregister som annat betalningsmedel än Swish.

Kassaregister

Enligt lagen om kassaregister ska den som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning registrera all sin försäljning i ett kassaregister. Vid varje försäljning ska ett kvitto tas fram och erbjudas kunden. Enligt Skatteverkets föreskrifter gällande kassaregister ska ett kassakvitto bland annat innehålla uppgift om betalningsmedel. Om fel betalningsmedel har angetts på ett kassakvitto ska företaget rätta detta genom ett returkvitto som korrigerar felaktigheten och ta fram ett kassakvitto med uppgift om rätt betalningsmedel.

Med betalningsmedel menas enligt Skatteverkets föreskrifter kontanter, kontokort, kreditkort, presentkort, måltidskuponger och liknande.

Kontrollavgift

Om en näringsidkare inte följer lagen om kassaregister eller Skatteverkets föreskrifter om kassaregister kan Skatteverket ta ut en kontrollavgift. Det finns inga krav på att företaget ska ha brustit i sina skyldigheter med uppsåt eller av oaktsamhet för att Skatteverket ska kunna ta ut en kontrollavgift.

Kontrollavgiften får sättas ned helt eller delvis om det är orimligt att ta ut en kontrollavgift med fullt belopp. Detta gäller vid mindre överträdelser där avgiften inte står i rimlig proportion till felaktigheten.

Kontrollavgift vid Swish

I reglerna om kassaregister framgår det inte vilket slag av betalningsmedel en swishbetalning hör till eller hur en sådan betalning ska registreras i kassaregistret. Enligt Skatteverket går det därför inte att säga att en swishbetalning som har registrerats i kassaregister som ett annat betalningsmedel än Swish är felaktig. Skatteverket konstaterar därför att det inte finns någon grund för att ta ut kontrollavgift i dessa fall.

Skatteverkets ställningstagande 8-65845