Höjt tak och fler RUT-tjänster

RUT-utredningen har kommit med ett delbetänkande där de föreslår att RUT-avdraget ska utvidgas med fyra nya tjänster, samt att det sammanlagda taket för ROT- och RUT-tjänster ska höjas till 75 000 kr. Taket för ROT-avdrag ska dock ligga kvar på 50 000 kr.

Tvätteritjänst vid tvättinrättning

Enligt dagens regler omfattas klädvård i form av tvättning, strykning, lagning, uppläggning och liknande av RUT-avdraget. Arbetet ska vara utfört i bostaden och RUT-avdraget gäller därför inte om man exempelvis lämnar tvätt till en tvättinrättning.

Utredningen föreslår nu att hushållen ska kunna få RUT-avdrag för en tjänst som avser tvätt av kläder och hemtextilier vid tvättinrättningar. Förutom själva tvätten ska RUT-avdraget även omfatta torkning och annan efterbehandling samt mindre reparationer av kläder och hemtextilier. Förutsättningen för rätt till RUT-avdrag för den nya tjänsten är att arbetet utförs vid en tvättinrättning samt att kläderna och hemtextilierna tvättas i vatten. Tvättning av äkta mattor i särskilda mattvättmaskiner eller kemtvätt omfattas inte av RUT-avdraget.

Om tvättinrättningen erbjuder transport av tvättgodset till och från tvättinrättningen ger kostnaden för transporten också rätt till RUT-avdrag.

Rätten till RUT-avdrag är knuten till den del av priset som är arbetskostnader. Utredningen föreslår att arbetskostnaden för tvätteritjänsten i sin helhet ska beräknas enligt en schablon på 50% av det debiterade beloppet (inklusive moms). I praktiken innebär detta att RUT-avdraget ges med 25% av den totala tvätterikostnaden inklusive eventuella transportkostnader.

Möbleringstjänst

Enligt förslaget ska kostnader för att få hjälp med att möblera och flytta bohag och annat lösöre som hör till hushållet omfattas av RUT-avdraget. Även kostnaden för hjälp med att montera och demontera möbler ska ingå. Arbetet ska utföras i eller i nära anslutning till bostaden. Inredning och så kallad homestyling inför en bostadsförsäljning ska inte omfattas av RUT-avdraget.

Transporttjänster

Utredningen föreslår att RUT-avdraget ska utökas med två separata transporttjänster.

Den ena transporttjänsten omfattar transport eller bortforsling av bohag och annat lösöre från bostaden till en plats där det kommer att återanvändas. Det kan exempelvis vara transporter till andrahandsbutiker, loppmarknader, auktionsverk, antikvariat och liknande.

Den andra transporttjänsten är transport av bohag och annat lösöre mellan bostaden och utrymmen där bohaget ska magasineras. Transporter till och från magasinering kan redan idag ge RUT-avdrag om transporten sker i samband med en flytt. Utredningen föreslår att sambandet mellan transporten och flytten ska slopas och att alla sådana transporter ska ge rätt till RUT-avdrag, om en transportör anlitas.

När det gäller beräkningen av arbetskostnaden för transporter till återanvändning föreslår utredningen att det, precis som för tvätteritjänster, ska användas en schablon på 50% av den sammanlagda kostnaden, inklusive moms.

När det gäller transport av bohag och annat lösöre till och från magasinering ska den beräknade arbetskostnaden som ligger till grund för RUT-avdraget motsvaras av den faktiska arbetskostnaden.

Trygghetstjänster

Ett ytterligare förslag från utredningen är att utvidga RUT-avdraget med en tjänst som avser tillsyn av bostaden. Det är en tjänst som ska användas när man är bortrest eller lämnar fritidshuset för säsongen och det finns ett behov av att någon ser till bostaden. Tillsynen ska vara av enklare slag. Det kan exempelvis handla om att vattna blommor, spola kranar och toaletter och se efter om något har inträffat i bostaden eller behöver tas om hand vid exempelvis ett strömavbrott.

Höjt tak för RUT-avdraget

Det sammanlagda taket för ROT- och RUT-tjänster är idag 50 000 kr per person och beskattningsår. Utredningen föreslår att det sammanlagda taket ska höjas till 75 000 kr. Taket för ROT-avdrag ska dock ligga kvar på 50 000 kr. Utredningens förslag motiveras med att med fler tjänster som omfattas av RUT-avdraget är taket kanske inte tillräckligt högt för de som vill utnyttja RUT-tjänster i större omfattning. Den som använder ROT-avdrag för större byggnadsarbeten kan hamna i den situationen att det inte finns något utrymme kvar för köp av RUT-arbete och att sådana köp därför trängs ut trots att det finns ett behov.

Ikraftträdande

Ändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2021.

SOU 2020:5