Friskvårdsbidrag vid årsskifte

En anställd betalar för gymkort under december år 1, men får friskvårdsbidrag från arbetsgivaren för detta först i januari år 2. Hör friskvårdsbidraget till år 1 eller år 2?

Svar:

Enligt Skatteverket hör friskvårdsbidraget normalt till det beskattningsår som den anställde betalat för aktiviteten. Undantag från den principen kan enligt Skatteverket dock göras vid årsskiften. Det kan då godtas att en anställds betalningar i november och december år 1 ersätts av arbetsgivaren med friskvårdbidrag år 2, och bidraget ska då tas med i underlaget för år 2 vid beräkning av 5 000 kr-gränsen.