Moms på startpengar

Startpengar vid en travtävling ska enligt Högsta förvaltningsdomstolen räknas som momspliktig omsättning.

Moms vid idrottstävlingar

Enligt Skatteverket är prispengar inte någon ersättning för någon tjänst och därför momsfria. Startpengar (startbidrag) är normalt momspliktiga. Är det fråga om konstlade transaktioner som skapats huvudsakligen för att vinna skattefördelar kan bedömningen dock bli en annan.

Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Skatterättsnämnden (SRN) prövade i ett förhandsbesked om startpengar ska ses som en momspliktig omsättning och vad som ska räknas som momspliktig ersättning om både startpengar och prispengar betalas ut till deltagare i en tävling.

Startpengarna är momspliktiga

I det aktuella fallet betalar hästägare en anmälningsavgift på 80 eller 150 kr till arrangören av en travtävling. Anmälningsavgiften avser arrangörens administration i samband med anmälan. Om hästen startar i loppet betalar arrangören ut 500 kr till hästägaren, oavsett om hästen går i mål eller placerar sig. Denna betalning benämns prispeng, men avser enligt arrangören det mervärde och status som arrangören får genom hästens tävlande. För hästar som placerar sig i loppet betalas ytterligare prispengar ut.

Enligt SRN ska den ersättning som hästägaren får för att hästen kommer till start ses som en form av marknadsföringstjänst, och det är därmed fråga om en momspliktig omsättning under förutsättning att hästägaren är en beskattningsbar person.

De prispengar som betalas ut utifrån placering i loppet ska enligt EU-praxis inte ses som någon momspliktig omsättning.

Om ersättning erhålls både för start och placering i loppet ska enbart den del som avser starten ingå i beskattningsunderlaget för moms.

Skatteverket överklagade SRN:s beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD).

Högsta förvaltningsdomstolen

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen är det i det aktuella fallet fråga om ett ömsesidigt utbyte av prestationer. Ersättningen utgör motvärdet för den tjänst bolaget tillhandahåller tävlingsarrangören, och därmed finns ett sådant direkt samband som krävs för att det ska vara fråga om en omsättning enligt momslagen.

HFD fastställde även att beskattningsunderlaget för momsen enbart ska utgöras av den del av ersättningen som avser starten.

Enligt Skatteverket innebär systemet med startpengarna ett förfarandemissbruk eftersom det införts för att skapa en rätt att lyfta moms för hästägarna. HFD prövade dock inte frågan om förfarandemissbruk eftersom frågan om momslyft inte omfattades av de frågor som bolaget ställde i sin ansökan om förhandsbesked.

Skatterättsnämnden 12-18/I Högsta förvaltningsdomstolen 5824-18