Åtgärder för att minska kreditköp

Att betala med kredit för konsumtionsvaror ökar i Sverige. En av anledningarna till detta är bland annat att kreditvalet ofta presenteras först och är förvalt för konsumenter vid e-handel. Regeringen vill förhindra ogenomtänkta kreditköp och har därför lämnat ett förslag till lagrådet gällande marknadsföring av betalningssätt vid köp online.

Regeringen vill förbjuda erbjudande om kreditköp som förstahandsval vid betalningssätt. Detta betyder att om en konsument som köper varor eller tjänster online kan välja ett betalningssätt som innebär att en kredit inte lämnas, så ska det betalningssättet visas först. Vidare ska betalningssättet kreditköp inte få vara förvalt om det finns andra betalningssätt.

Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2020.