Lön till ägarens omyndiga barn

Lön som ett fåmansföretag betalar till ägarens barn under 16 år ska ju beskattas hos föräldern har jag läst. Hur blir det om båda föräldrarna äger företaget? Och hur blir det med arbetsgivaravgifterna? Kan bolaget få nedsättning av arbetsgivaravgifterna på lön till barn som är 15 år?

Svar:

Om ett fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag betalar ersättning för arbete till företagsledarens eller företagsledarens makes barn under 16 år ska den av makarna med högsta inkomsten beskattas för den inkomsten. Detsamma gäller även om barnet fyllt 16 år men bara för den del som överstiger marknadsmässig ersättning för arbetet (60 kap 12 § IL).

När man ska beräkna underlaget för arbetsgivaravgifter ska ersättningen anses ha utgetts till den som ska beskattas, dvs till föräldern. Det är i det här fallet alltså inte möjligt att ta del av den nedsättning som gäller för ungdomar mellan 15 och 18 år (se Arbetsgivaravgifter i Faktabanken).