Skattetillägg vid missad förmån

Om ett företag missat att redovisa en anställds bilförmån, får både arbetsgivaren och den anställde skattetillägg?

Svar:

Ja, både arbetsgivaren och den anställde kan påföras skattetillägg om förmånen inte redovisas. Arbetsgivaren för undanhållande av arbetsgivaravgifter och skatteavdrag. Den anställde för att inte tagit upp förmånen i sin inkomstdeklaration.

För arbetsgivaren är skattetillägget 40% på den icke betalda arbetsgivaravgiften, samt 5% på icke avdragen preliminärskatt (skatteavdrag).

För den anställde blir skattetillägget 40% av den inkomstskatt som belöper på förmånen.

Om det finns särskilda skäl går det dock i vissa fall att helt eller delvis slippa skattetillägget.