Bättre regelefterlevnad efter slumpmässiga kontroller

En ny rapport från Skatteverket visar att när Skatteverket gör slumpmässiga kontroller hos små och medelstora företag så följs skattereglerna bättre.

Slumpkontrollerna har i grunden gjorts för att skapa underlag för att mäta skattefelet, dvs skillnaden mellan den skatt som skulle ha betalats in om alla följde gällande regler och den faktiska skatten. Men kontrollerna får alltså även den effekten att skattefelen minskar.

Regelefterlevnaden är bäst hos de företag som är äldre än fem år samt de företag som har revisor. För enskilda firmor, unga aktiebolag samt för företag utan revisor visar studien ingen beteendeeffekt