Lönebidraget höjs från årsskiftet

Regeringen har beslutat att höja taket för lönebidraget till funktionshindrade. Taket höjs från 19 100 till 20 000 kr per månad från och med 1 januari 2020. Lönebidrag är en subvention till arbetsgivare som anställer personer som har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning och är ett viktigt verktyg för att ta tillvara på kompetens hos dessa personer.

Höjningen är det sista steget av en harmonisering av taken för lönebidrag, introduktionsjobb, extratjänster och nystartsjobb. Enligt regeringen kommer höjningen innebära att fler personer med funktionshinder anställs.